top of page

Další velkou věcí je multimodální AI a změní naše životyPředstavte si svět, kde váš digitální asistent nejen rozumí vašim mluveným slovům, ale dokáže také interpretovat emoce ve vašem hlase, výrazy ve vaší tváři a dokonce i umělecký styl čmáranic, které během hovoru vytvoříte. To je svět, který multimodální AI slibuje. Bezproblémovým prolínáním různých forem dat – textu, obrázků, zvuku a dalších, multimodální AI připravuje půdu pro intuitivnější a poutavější interakci mezi člověkem a strojem.


Na rozdíl od tradiční unimodální umělé inteligence, která dokáže zpracovávat pouze jeden typ dat, je multimodální umělá inteligence jako švýcarský armádní nůž v oblasti umělé inteligence. Je všestranný, výkonný a více v souladu s mnohostrannou povahou lidské komunikace a vnímání. Vezměte si jako příklad oblast online vzdělávání. Multimodální umělá inteligence by mohla transformovat virtuální učebny nejen tím, že přepisuje mluvená slova učitele, ale také rozpoznává a interpretuje vizuální materiály, které používají, gesta, která dělají, a tón, který používají. Studenti tak získají bohatší, poutavější a personalizovanější výuku.


V sektoru zdravotnictví se ukazuje, že multimodální umělá inteligence mění hru. Analýzou kombinace lékařských záznamů založených na textu, vizuálních lékařských snímků a zvukových záznamů dláždí cestu pro přesnější diagnózy a personalizované léčebné plány.

Ale tím to nekončí. Zábavní sektor také získává chuť této novinky. Představte si videohru, která se přizpůsobí vašim emocím, které poznáte podle výrazů obličeje a tónu hlasu, a poskytne vám skutečně pohlcující zážitek."Dívat se na LLM (Large Language Models) jako na chatboty je stejné jako dívat se na rané počítače jako na kalkulačky. Jsme svědky vzniku zcela nového výpočetního paradigmatu, a to je velmi brzy."


- Andrej Karpathy,

Budování jakési JARVIS @ OреոΑӏ. Dříve ředitel AI @ Tesla, CS231n, PhD @ Stanford. Rád cvičí velké hluboké neuronové sítě.
Kouzlo multimodální umělé inteligence spočívá v její schopnosti prolomit sila, která v prostředí umělé inteligence tradičně existovala. Jde o vytvoření synergické síly umělé inteligence, která odráží vícesmyslový způsob, jakým lidé vnímají svět a jak s ním komunikují.


Jak multimodální umělá inteligence stále dospívá, dominový efekt její inovace bude pociťován široko daleko. Éra multimodální umělé inteligence není jen pomíjivý trend; je to další velký skok na cestě umělé inteligence. Prostřednictvím jeho objektivu jsme povinni zažít intuitivnější, citlivější a obohacenou interakci s digitální říší.

6 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

댓글


bottom of page