top of page
Fialový zakřivený tvar
loga.png

Od vhledu k akci: Posilte své podnikání pomocí aplikované umělé inteligence

Seminář vybaví účastníky komplexním pochopením AI, její strategické integrace a praktické implementace. Získají prognostické schopnosti, povědomí o trhu a etické úvahy pro zodpovědné přijetí AI.

Účastníci také rozvíjejí myšlenkové dovednosti, podporují kulturu inovací a odcházejí s použitelnými strategiemi a cestovními mapami.

Seminář také usnadňuje vytváření sítí a vytváří základ pro efektivní využití umělé inteligence ve vaší organizaci, podporuje inovace a udržuje náskok v rychle se vyvíjejícím obchodním prostředí.

Jan.png

Jan Tyl,
CEO Alpha Industries

Vrata.png

Vratislav Kalenda,
CEO Applifting

„Jako odborník na AI se podělím o praktické věci znalost použití umělé inteligence.“

„Provedu vás výzvami a řešeními AI v IT.“

Petr Václavek,
CEO FEB VENTURES

Petr.png

„Pomohu vám identifikovat hrozby a příležitosti vašeho odvětví.“

Untitled.png

Ladislav Novák,
CTO Jablotron

"Struktura semináře od teorie po praktické využití ve firmách & dopad na naši společnost byla napínavá. Lektoři jsou skvělí! Rozdělení do dvou dnů a neformální prostředí hodně pomohlo vstřebat informace."

Seminář je rozdělenýdo dvou čtyřhodinových bloků.

Mohou být rozděleny do dvou dnů nebo v závislostipodle vašich potřeb, lze provést jako celek v jeden den..

4h.png

V prvním bloku se dozvíte o nejlepších relevantních případech použití a o tom, jak GPT, jeden z nejpokročilejších modelů umělé inteligence, mění svět. Zjistíte také, jak GPT a další LLM fungují, a silné a slabé stránky těchto modelů. Budete si moci interaktivně vyzkoušet GPT4 a diskutovat o jeho dopadu na lidskou společnost a ekonomiku.

Blok 1:

  • Co je AI a jaké jsou její aplikace v každodenním životě

  • Co je strojové učení a hluboké učení založené na neuronových sítích

  • Jaký je dopad na lidskou společnost, požadovaná a uvažovaná etika & budoucí důsledky

  • Jaké jsou nejlepší případy použití pro obchodní implikace

  • Interaktivní cvičení pomocí ChatGPT-4, Midjourney a dalších nástrojů aplikovaných AI

4h.png

Ve druhém bloku se zaměříme na praxi, kde společně vytipujeme vhodná místa pro nasazení AI, vymyslíme řešení a navrhneme první kroky k implementaci. Budou poskytnuta interaktivní cvičení a společně probereme oblasti, kde by vám umělá inteligence mohla pomoci interně, externě i jako nový podnik.

Blok 2:

  • Využití AI k pochopení tržního prostředí

  • Využití AI k vymýšlení a ověřování

  • Využití AI k prototypu & iterovat + vytvářet obchodní případy

  • Využití AI k plánu a provedení inovačního procesu

  • Interaktivní cvičení využívající znalosti a zkušenosti získané při používání aplikovaných nástrojů AI

man.png

Odemkněte sílu AI: Ignite Innovation, Drive Transformation...

Na závěr semináře odejdete se sbírkou konceptů a konkrétních návrhů pro integraci umělé inteligence do vaší organizace, zahrnující produkty, služby a operace jak interně, tak externě. Navíc získáte ucelený přehled o fungování, výhodách a překážkách umělé inteligence, což vám umožní identifikovat a implementovat příležitosti pro její využití ve vašem podniku a průmyslu.

Cena semináře je 9 500 EUR a může být poskytován v anglickém nebo českém jazyce.

Nenechte si ujít tuto příležitost spojit se s lídry v oboru AI a získat konkurenční výhodu v dnešním obchodním světě.Zaregistrujte se nyní abyste si zajistili své místo.

bottom of page